Bygger først - selger etterpå

Hvorfor velge oss?

Vi bygger leiligheter for unge, eldre og enslige i Br-dal/Ringsaker.

  • Vi leverer kvalitetsleiligheter
  • Vi har gode priser
  • Vi er total leverandør og har egen entreprenørvirksomhet
  • Vi har gode referanser
  • Vi er økonomisk solide

Solgte leiligheter

Kongsvegen 1, 10 enheter 50%
Østgaardsvegen 14 ( tidligere Furnesvegen 85), 2 stk. firemannsbolig, 8 enheter 60%

Solgte prosjekter

1 stk. 8 mannsbolig i Skolevegen 12 B - Solgt! 100%
8 manns bolig Berger Langmoens veg 55 - Solgt! 100%
2 manns bolig Berger Langmoens veg 55 - Solgt! 100%
1 stk 4 manns bolig Nerkvernvegen 30 - Solgt! 100%
1 stk 4 manns bolig Nerkvernvegen 32 - Solgt! 100%
1 stk 6 manns bolig Bakkehaugvegen 13 - solgt! 100%
1 stk 2 manns bolig i Narudvegen 30 - solgt! 100%

Vil du vite mer?

Kontakt oss for mer informasjon og om våre pågående og planlagte prosjekter – kanskje det nettop blir du som flytter inn i våre flotte leiligheter?
Ta kontakt

Din Eiendom 1 AS – med døtre.

Dette er kort informasjon om selskapsstrukturen, eierskapet,selskapets forretningsmodell og strategi.

Selskapet blir heretter benevnt DE1 AS, DE1 eller selskapet og ble stiftet  den 09.08.2012 av gründerne Knut Magnar Ripsrud og Morten Haukaas. Bak disse navnene står investeringsselskapene Haukaas Invest AS ( HI)  og Kr. Vekst AS. (KV) Begge selskapene  eier 50 % hver av DE1.

DE1 AS er morselskapet i et eiendomskonsern som også består av døtrene Din Eiendom 1 AS Utvikling AS ( DE1U) og Din Eiendom 1 Entreprenør AS ( DE1E). Begge døtrene er 100 % eiet av DE1 AS.

Selskapsdøtrene  til Din Eiendom 1 AS  – ansvarlige for?

DE1U kjøper opp tomteområder med eller uten eiendomsmasse og utvikler dette ved å leie inn DE1E og andre firma  for å få jobben(e)/prosjektet  utført.  DE1 U er således selskapets byggherre. Med eiendomsmasse menes at eksisterende eiendom/hus/leiligheter på tomtene vil bli eller kan bli renovert  eller revet. Tomten blir hovedsakelig brukt til å utvikle nye leiligheter. Når leilighetene er ferdige utviklet blir de enten solgt eller leid ut.

DE1E  er  entreprenørselskapet i selskapsstrukturen.  Det er DE1E som har ansatte, som kjøper inn varer og viderefakturerer De1U for jobb og materialer med et gitt påslag (ca10%). Entreprenørbransjen er ofte en lavmargin bransje

Det er DE1 AS som i  oppstarten  finansierte DEIU og DE1E. DE1 AS kjørte også det første prosjektet i egen regi, men for å tydeliggjøre satsningene og få en bedre oversikt og ansvarsfordeling, er selskapsstrukturen blitt  ovennevnte. Strukturen er også blitt til i tråd med selskapets revisor sine ønsker.

Senere  vil hovedsaklig pengestrømmen for leveranser gå fra  DE1U  til De1E for betaling av produkter og tjenester ( produkter og tjenester som  DE1E gir en merverdi).  DE1U skriver også kontrakter direkte med ulike fagdisipliner som VVS, elektro , graving, muring m.m.

Prosjektledelse:

Begge eiere av HI og KB ( eierne) leier seg selv ut som prosjektledere i eiendoms, utviklingsprosessen fra Haukaas Invest AS og Kr. Byggkonsult AS (KB). Knut har det tekniske – og faglige  ansvaret og leder fremdriften på byggeplassen, mens Morten har det merkantile og markedsmessige ansvaret, herunder utleie.  Øvrige fagdisipliner leies som nevnt over inn etter behov.

På denne måten skal selskapene drive etter sunne, økonomiske prinsipper uten større administrasjonskostnader slik som stor stab og flotte kontor, noe som igjen fører til at kunder slipper større, økonomisk usikkerhet.

Prosjektledelse følger hele prosjektet fra evaluering av tomtekjøp/eiendomskjøp til ferdig solgte leiligheter/hus.

Selskapenes visjon:  – ”kunder for livet”!

Hva mener vi med vår visjon- kunder for livet?:
Visjonen for oss er en grunnpilar som løpende minner oss på at vi alltid skal forsøke å tenke langsiktig, være kundeorientert og levere et kvalitetsprodukt.  Vi vil at våre kunder skal få ”god valuta” for pengene. Ja, vi er overbevist om at dersom vi gjør jobben vår veldig bra for våre kunder, vil de fortsette å velge oss som leverandør og/eller snakke positivt om våre prosjekter i markedet. Det å kjøpe privat eiendom er kanskje å ta et av livets, vanskeligste,  største – og viktigste økonomiske beslutninger.  Dette skal også forplikte oss. Vi har stor respekt for denne kjøpsprosessen, ikke bare bygge- og salgsprosessen.

Selskapenes misjon: Selskapene er blitt til fordi vi tror at komplementær kompetanse er meget viktig. Dette inkluderer faglig-, kvalitets-, og økonomisk ansvar og kontroll i alle ledd av en byggeprosess.

Selskapets forretningsidè  ( DE1 og DE1 U):  Selskapene skal være et naturlig og trygt 1. valg for yngre, enslige og eldre som ønsker seg kvalitetsleiligheter ( nye og gamle)  til antatt markedets beste pris. Selskapene skal primært jobbe i Ringsaker Kommune.

Selskapets målsetninger ( DEU): Selskapet skal bygge 6 til 12 leiligheter i året og ha en fortjenestemargin som sikrer langsiktighet i markedet.  Gjennom vår visjon er vi forpliktet til langsiktighet. Selskapet skal årlig legge ut 1-3  enheter for utleie og/eller salg.

Selskapets forretningsstrategi: (utdrag)

Utviklingsstrategi:

– Selskapet kjøper sentrumsnære tomter, helst innenfor  1 KM fra sentrum.

– Selskapet skal bygge ferdig først, for dernest å selge etter avhendingsloven, herunder norske byggforskrifter.

Partnerstrategi:

Selskapet skal i stor grad benytte seg av lokal kompetanse, når denne er svært god.

Kvalitetsstrategi:

Selskapet skal benytte seg av byggevarer av topp kvalitet og levere leiligheter av topp standard til gode markedspriser. Hovedleverandøren i 2012 til 2016 er Optimera. Det gjøres ofte kvalitetskontroll. Vi tilstreber alltid å få våre leiligheter energimerket  B som sikrer våre kunder lave fyringsutgifter.

Salgsstrategi:

Vi skal selge leilighetene gjennom norsk eiendomsmegler hvor begge parter blir ivaretatt på beste måte.

Økonomi:

Selskapsstrukturen  ( konsernet )   har god økonomi og har tjent penger siden oppstarten.Dette dokument er besluttet i styremøte den 10112013 i DE1 (morselskapet).

Morten Haukaas
Morten Haukaas
Knut Ripsrud
Knut Ripsrud